Josef Duchan (1970) is a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague (graphics, restoration). From figurative work he came to structural abstraction, which gradually changes forms and forms. From the classic painting on canvas, the author moved to painting and drawing on the various materials found and to ever freer expression. It is not limited by anything and transcends generally defined boundaries - whether spatial or physical. He draws in endless cycles with both hands, his traces of color metamorphose into objects, installations. His "head - hands - heart" style is incomprehensible, captivating, liberating.

Josef Duchan na Slovensko prinesie vernisáž s názvom V priamom prenose

JOSEF DUCHAN sa profesionálne venuje výtvarnému umeniu štvrťstoročie, ku ktorému rátame aj štúdium v ateliéry Vladimíra Kokolia na pražskej Akadémii výtvarných umení. Hoci pred svojim prijatím na Akadémiu nemal autor formálne vzdelanie, Dalibor Chatrný, jeden z najrešpektovanejších umelcov generácie 60. rokov rozpoznal jeho špecifický talent a umeleckú citlivosť a na výtvarné štúdiá ho v roku 1991 prijal. Jeho talent budete môcť spoznať čoskoro aj vy vďaka vernisáži, ktorú prinesie do Bratislavy!

Stojí mimo prúdu súčasného českého umenia

Napriek tomu, že umelec stojí mimo hlavného prúdu súčasného českého umenia, jeho dielo sa tešilo citlivej pozornosti významných kurátorov a kritikov, ktorí sa primárne venovali a venujú nastupujúcim generáciám umelcov a aktuálnym trendom. Výnimočné miesto medzi nimi zaujala Jana a Jiří Ševčíkovi, bez ich práce by súčasná česká scéna nemala v poslednom štvrťstoročí takú dynamiku. Príkladom môže byť výstava v Entrance Gallery (Praha 2016).

Doménou sú grafiky

Aj napriek tomu, že hlavnou doménou tvorby Jozefa Duchana sú grafiky, najmä sieťotlačou, posúva umelec svoju prácu súčasne do sveta olejomaľby či experimentálne kombinovanej techniky. Videnie sveta je fragmentované, rozložené a zamerané na detaily, na najmenšie častice, ale paradoxne o to bližšie k podstate celku.

Ešte na Akadémii vznikol cyklus Neuróny a protóny, na ktorom je patrná inšpirácia záujmom o to, z čoho sa skladá svet, teda aj chemickými vzorcami a fyzikálnymi prvkami. Je príznačné, že práve tento ,,na atómy rozložený” svet potom prelína do celého diela.

Grafiky, hoci ide z princípu o multiplikované diela, sú v prípade Jozefa Duchana v každej jednotlivej tlači unikátne – napríklad linoryty preto doplňuje maliarskymi zásahmi, ktoré z každého listu spätne vytvárajú originál.

Výstava Jozefa Duchana sa uskutoční v Bratislave na Západnej terase Bratislavského hradu a bude otvorená od 23.5. 2018 do 11.06.2018.

Ukážka z predošlej tvorby

 Marek Pokorný