Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Galerie Villa Pellé představuje díla Josefa Duchana – Týden.cz

Galerie Villa Pellé představuje výstavu grafika, malíře a restaurátora Josefa Duchana nazvanou Intuice. V kurátorském výběru Lenky Lindaurové je zde v celé své šíři prezentováno médium kresby, které autor často přetavuje v malbu, materiálový obraz i objekt. Duchan kreslí a maluje na rozřezané billboardy, své linie vyřezává do dřevěných desek, pokresluje ručně vyráběné papíry i náhodně nalezené předměty – čelní skla aut či rozbité displeje mobilních telefonů. Kreslí obsesivně, bez ustání, vždy a všude, dokonce i potmě. Z abstraktních nevědomých kreseb přechází do konkrétních zobrazení, jindy zase naopak. Ve Ville Pellé vystavuje například velkoformátové kresby na bannerovině, dyptichy tvořené reliéfními rytinami či jemné lyrické krajiny připomínající tušovou malbu.

Výstava Intuice prezentuje nejnovější tvorbu Josefa Duchana (1970), absolventa Akademie výtvarných umění, ateliéru Grafika 2 Vladimíra Kokolii a později ateliéru Restaurování malířských děl Karla Strettiho. V centru autorova zájmu je tu především kresba – obsesivní dráha mnoha linek a bodů, které vytvářejí hustou barevnou strukturu. V tom, co kreslí a maluje, je přímá a ničím nekomplikovaná spojnice s viděným a prožívaným.

duchan tyden

„V minulosti v Duchanových malbách vytvářela symetrické či jinak bohulibé vzory, jako by jedinou malbou přibližoval vzorek složité organické sítě pod mikroskopem. Často do abstrakce vkládal realistické detaily, aby se oko pozorovatele nepropadlo do hlubin. V současné době se nechává unášet souhrou hlava ruce srdce a spíše v gestických stopách putuje barvami nad podkladem. Přičemž podkladem se stávají různé materiály, jen ne malířské plátno, které je svazující svou estetičností,“ říká o Duchanově tvorbě kurátorka výstavy Lenka Lindaurová.

Náměty jeho obrazů-kreseb jsou často zdánlivě banální. V soustředěném tempu pozoruje lidi, plynoucí řeku, hladinu rybníka, mraky. Gestickými tahy tužky, pastelek čí štětce zachycuje běžné situace, které přenáší na své plochy, aby diváka konfrontoval s kvalitou, jíž má v sobě princip zastavení. Kresba je pro něj kontemplací – třeba na banneru, nebo na dřevěné desce, rozbitém displeji mobilního telefonu či naprasklém čelním skle auta.

„Obrazy Josefa Duchana dávají nahlédnout do jeho koncepce vizuálního světa, kterou můžeme sledovat od jeho radikální fragmentace na nejdrobnější elementy až k jejich začlenění do superkomplexního celku,“ říká o Duchanovi historička umění a kurátorka Jana Ševčíková. Pomalejší tempo stejně jako vybrané materiály a technika mají umělce držet trochu pod kontrolou. Umělec tak nastavuje limity své vlastní intuici, přidává si zátěž, aby podle kurátorky výstavy „neuletěl“ k manýristickému ornamentu. Je to svět pokory, zdrobnělin, detailů, svět příjemné krásy, je to svět na hranici dekoru, látky nekonečna. Před jeho obrazem by si měl každý představit svůj vlastní svět, hledat v něm jako v bludišti, nacházet tvary, možná i celky.

Josef Duchan patří k výjimečným současným solitérům. Proto je ale někdy setkání s ním lépe řečeno s jeho tvorbou, překvapivé a zasahující. Výstava Intuice představuje Duchanovy nejnovější práce – ať už reliéfní rytiny, tak i malby a kresby. Mají charakter abstraktních struktur, z nichž občas pronikne záblesk konkrétního zobrazení, písma, značky. Duchanovy struktury jako by vyrůstaly z autorovy nepotlačitelné obsese, nutkání předat poselství diktované odkudsi z vesmíru. I když jeho práce působí jako insitní či art brut projev, je nutné vědět, že Josef Duchan prošel vysoce profesionální restaurátorskou průpravou (kromě té umělecké), která zahrnuje produkci dokonalých kopií. Přesto se nedá říci, že by jeho intuitivní umanuté stopy byly jakýmsi vedlejším produktem.

K výstavě vychází katalog s textem kurátorky Lenky Lindaurové, v grafické úpravě Jakuba Kovaříka. Výstava v galerii Villa Pellé je otevřena denně mimo pondělí od 13.00 do 18.00, potrvá do 28. července 2019. Více informací najdete zde.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/galerie-villa-pelle-predstavuje-dila-josefa-duchana_527033.html