Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Josef Duchan na Slovensko prinesie vernisáž s názvom V priamom prenose

JOSEF DUCHAN sa profesionálne venuje výtvarnému umeniu štvrťstoročie, ku ktorému rátame aj štúdium v ateliéry Vladimíra Kokolia na pražskej Akadémii výtvarných umení. Hoci pred svojim prijatím na Akadémiu nemal autor formálne vzdelanie, Dalibor Chatrný, jeden z najrešpektovanejších umelcov generácie 60. rokov rozpoznal jeho špecifický talent a umeleckú citlivosť a na výtvarné štúdiá ho v roku 1991 prijal. Jeho talent budete môcť spoznať čoskoro aj vy vďaka vernisáži, ktorú prinesie do Bratislavy!

Stojí mimo prúdu súčasného českého umenia

Napriek tomu, že umelec stojí mimo hlavného prúdu súčasného českého umenia, jeho dielo sa tešilo citlivej pozornosti významných kurátorov a kritikov, ktorí sa primárne venovali a venujú nastupujúcim generáciám umelcov a aktuálnym trendom. Výnimočné miesto medzi nimi zaujala Jana a Jiří Ševčíkovi, bez ich práce by súčasná česká scéna nemala v poslednom štvrťstoročí takú dynamiku. Príkladom môže byť výstava v Entrance Gallery (Praha 2016).

Doménou sú grafiky

Aj napriek tomu, že hlavnou doménou tvorby Jozefa Duchana sú grafiky, najmä sieťotlačou, posúva umelec svoju prácu súčasne do sveta olejomaľby či experimentálne kombinovanej techniky. Videnie sveta je fragmentované, rozložené a zamerané na detaily, na najmenšie častice, ale paradoxne o to bližšie k podstate celku.

Ešte na Akadémii vznikol cyklus Neuróny a protóny, na ktorom je patrná inšpirácia záujmom o to, z čoho sa skladá svet, teda aj chemickými vzorcami a fyzikálnymi prvkami. Je príznačné, že práve tento ,,na atómy rozložený“ svet potom prelína do celého diela.

Grafiky, hoci ide z princípu o multiplikované diela, sú v prípade Jozefa Duchana v každej jednotlivej tlači unikátne – napríklad linoryty preto doplňuje maliarskymi zásahmi, ktoré z každého listu spätne vytvárajú originál.

Výstava Jozefa Duchana sa uskutoční v Bratislave na Západnej terase Bratislavského hradu a bude otvorená od 23.5. 2018 do 11.06.2018.

Ukážka z predošlej tvorby

 Marek Pokorný