Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Vernisáž Intuice

V GALERII MONAMI V BÍLOVCI ZAČÍNÁ VÝSTAVA J. DUCHANA „INTUICE“ 

BÍLOVEC 28. 3. 2023 – Vernisáž výstavy „Intuice“ jednoho z předních současných českých výtvarných umělců Josefa Duchana se uskuteční v pátek 31. března od 17:00 hodin v Galerii MonAmi v Bílovci. „Josef Duchan je výtvarník, který během produkce svých děl absorbuje a reflektuje pohyb a tvary ve světě a společnosti kolem. Jeho širokospektrální záběr v technikách a médiích, které mistrně zvládá, je výjimečný,“ říká kurátorka Galerie MonAmi Rosana de Montfort. 

Výstava prezentuje okolo 50 exponátů, mezi nimiž je několik maleb, velkoplošných grafik, malovaných banerů, děl v kombinované technice a také výběr grafických záznamů a kreseb na ručním papíře. „Díla byla selektována tak, aby vytvořila dvě různé nálady – záznamovou dynamickou tvorbu versus kreace vyžadující hlubokou koncentraci a duševní ponor. Tudíž kontrast času v nekonečném toku oproti momentu pozastavení,“ popsala kurátorka. Každé dílo má podle ní svůj vlastní unikátní charakter, jedinečnost jako DNA či otisky prstů. Jedinečné jsou ostatně i některé Duchanovy počiny. Například automatická kresba, která byla součástí unikátní performance na hudebním festivalu klasické hudby Pražské jaro v roce 2022. 

JOSI DUCHAN2

Do bíloveckého výstavního prostoru přivedlo výjimečného výtvarníka jeho spojení s Moravskoslezským krajem, kde se narodil i vystudoval. Jednak je Josef Duchan člověkem, který své kořeny neopomíjí, ač je velmi dobře etablovaný nejen na pražské, ale i mezinárodní scéně. Jednak jde o symbolické znovu propojení jeho osudu s kurátorkou Rosanou de Montfort, ostravskou rodačkou, výtvarníci a galeristkou, která stejně jako výtvarník Duchan vyrůstala pod lektorským vlivem akademického malíře Karla Žaludy. 

Byl to právě Žaluda, kdo měl spolu s dalšími lektory zásluhu na Duchanových přípravách na studium na AVU. Galerie MonAmi navíc nedávno prezentovala průřez tvorbou Karla Žaludy a zavzpomínala na jeho pedagogický vliv, který vedl jeho studenty k pečlivosti a odvaze se vyjádřit v široké škále výtvarných technik. „Právě tohle cítíme z versatilního obratného rukopisu Josefa Duchana,“ míní kurátorka. Nyní se tedy cesta obou Žaludových „uměleckých dětí“ po 30 letech sbližuje a přesouvá od studentského stolu do výstavního prostoru, kde všichni znovu nachází ve zralé tvůrčí erudovanosti společnou řeč. 

Výstava v bílovecké galerii MonAmi potrvá do 31. 5. 2023. Přístupná je vždy od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 hod. a v sobotu od 9:30 do 11:30 hod.