Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Neviditelná nutnost

3. 6. – 18. 9. 2023
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl.
Přijměte srdečné pozvání na vernisáž výstavy Josef Duchan / Pentiment, která se uskuteční v pátek 2. června v 17.00 v domě U Rytířů.

Pokud jste minulý rok navštívili festival Smetanova Litomyšl, mohli jste na koncertech a v Klášterních zahradách potkat umělce Josefa Duchana, jenž na papír horečnatě zaznamenával okolní dění. Intuitivní kresby tohoto těžko zařaditelného autora se vyznačují komplikovanou lineární strukturou, která balancuje na hraně abstrakce a zobrazivého umění. Barevné kresebné linie se v nich shlukují, překrývají a vytvářejí „chvějící se“ obrazy, jež odhalují autorovo niterné prožívání hudby a přibližují divákovi samotný tvůrčí proces vznikání uměleckého díla, podobně jako je tomu u techniky „pentimenti“.

Hudební doprovod vernisáže: OSKARSAX 

Návštěvníci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl měli v minulém roce možnost potkat na koncertech a v Klášterních zahradách umělce, jenž na papír horečnatě zaznamenával okolní dění. Oním umělcem byl Josef Duchan, těžko zařaditelný autor, s nímž do současného českého umění vstupuje závan svěžího vzduchu.

Intuitivní kresby Josefa Duchana se vyznačují komplikovanou lineární strukturou, která balancuje na hraně abstrakce a zobrazivého umění. Barevné kresebné linie se v nich shlukují, překrývají a vytvářejí „chvějící se“ obrazy, jež odhalují autorovo niterné prožívání hudby a přibližují divákovi samotný tvůrčí proces vznikání uměleckého díla, podobně jako je tomu u techniky „pentimenti“.


Městská galerie Litomyšl
dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl

otevírací doba: Út–Ne 10:00–12:00, 13:00–17:00
vernisáž: 2. 6. 2023 v 17:00
kurátorky: Lenka Lindaurová, Martina Zuzaňáková
pořádá: Městská galerie Litomyšl

Josef Duchan / Pentiment

Obsesivní kresby oběma rukama prezentované na výstavě Pentiment vznikly jako záznam koncertů Smetanovy hudební Litomyšle v roce 2022. Umělec, Josef Duchan, bytostný kreslíř a člověk s posláním je netvořil na zakázku: kresba obouruč a permanentně patří k jeho osobnostnímu vybavení. Kreslí pořád a za všech okolností (za chůze, v dopravním prostředku, v kině) a nikdo netuší, jestli vůbec v noci spí.

V případě jeho koncertních kreseb známe čas a konkrétní hudební dílo, ale jejich kontext pro někoho nemusí být důležitý. Kresba jako intuitivní, intenzivní, subjektivní, psychologická, vědomá či podvědomá, barevná i černobílá, razantní a křehká vyjadřuje jen jiným způsobem emoční přesahy, kterým se vzpírají běžná slova. Proč lidé pláčou před obrazy a při hudbě?[1] Každý pozorovatel a posluchač ale prožívá jiné emoce. To způsobuje, že kvůli historickému vývoji citového vnímání někteří umělci upadají v zapomnění, s odstupem času jsou však znovu objevováni a naopak.

Kresebným labyrintům Josefa Duchana může propadnout i divák neznalý jejich spojení s hudbou. Pro Litomyšl a její historickou sounáležitost s odkazem Bedřicha Smetany je umělcova přítomnost a autenticita vzniku kreseb neviditelnou nutností. Nevíme, jak a kdy se autor rozhoduje vést kresbu, jak vznikají vrstvy překrývající ty původní. Zatímco hudební tóny se vrství, další a další nové nechávají zapomenout na předchozí (ale byly pečlivě zaznamenány a jsou tak opakovaně k dispozici), kresby se zahušťují, proplétají a některé mizí ze světa. Jejich tajemství, nedeklarovaná trvanlivost a nekonečná pulzace přinášejí neopakovatelný zážitek, pro který nelitujeme, co vidět nelze.[2]

Lenka Lindaurová


[1] James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy, Academia, 2007

[2] Pentimenti, (pl.), sing. pentimento (it. pentimento – změna úmyslu, lat. paenitére – litovat) ve výtvarném umění znamená změnu záměru umělce během práce na obraze. Původní kresba nebo malba je překryta dalšími vrstvami malby stejného stáří. U přemalby se nejedná o retušování, ale obvykle drobnou změnu kompozice nebo posun původní představy během tvůrčího procesu. Pentimenti mohou zůstat částečně viditelné, často je však odhalí pouze moderní metody jako rentgenová analýza nebo zobrazení v infračerveném spektru. Je tak možné dobře identifikovat některé běžně používané pigmenty jako olověná běloba (rentgenové záření) nebo uhel (infračervené záření). Někdy je možno zviditelněním nejstarší vrstvy přesněji určit stáří obrazu, odhalit mladší restaurátorské zásahy nebo stanovit, že se jedná o kopii původního díla. (Wikipedie)