Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Plán B – Smetanova výtvarná Litomyšl

Vážení přátelé, srdečně Vás zvu na instalaci objektů „OČI“ do Litomyšle v rámci výstavy Plán B.
Zahájení akce je 3. 7. 2021 ve 14 hodin.
Instalace potrvá do 30.8.2021.

OČI

Josef Duchan (1970) je restaurátor a virtuózní kreslíř a malíř, který v poslední době plné nejrůznějších limitů pracuje také s nalezenými materiály a předměty. Stejně tak jako v jeho nekonečných kresbách, lze i z bývalé podpěrné mostní konstrukce vytvářet struktury a rozvíjet je do rozmanité symboliky fraktálů. Výsek z nekonečné struktury nazvaný Oči je vizuální hrou inspirující diváka k jinému způsobu pozorování a také k úvaze o formách recyklace v současném umění.

Více o akci, záměru a jednotlivých vystavujících naleznete zde:
https://www.vytvarnalitomysl.cz/cs/153-vytvarna-litomysl/17-rocnik-smetanovy-vytvarne-litomysle-2021/1024-plan-b

Fotografie z instalace