Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Serigrafie na motivy Kytice J. I. Brueghla

V letech 2006–2009 jsem se opět vrátil na půdu Akademie výtvarných umění, kde jsem absolvoval ateliér Restaurování malířských děl u profesora Karla Strettiho. V rámci klauzurní práce jsem si nechal poradit od svého syna Josefa, tehdy devítiletého, kterého jsem se ptal, které dílo ze sbírek NG zvolit. Po krátké prohlídce knihy z NG ukázal na obraz Kytice J. I. Brueghla a já jeho volbu respektoval.

Mým úkolem bylo nakreslit a vytisknout zvolené dílo jako svou absolventskou práci, a tím
také propojit svá studia v Ateliéru Grafiky II s Ateliérem restaurování. Po úspěšném ukončení studia u profesora Strettiho jsme v rámci diskuze spolu hovořili ještě o možnosti vytvoření celé serigrafie. Bylo zřejmé, že jedna matrice z klauzurního tisku se dá použít, a že úkolem tedy bylo vytvořit další dvě matrice.

Serigrafie na motivy Kytice J. I. Brueghla

Na těchto jsem s přestávkami pracoval, s ohledem na mou volnou tvorbu, v letech 2010 až 2022. Poslední matrice byla dokončena 23. 2. 2022. K dokončení serigrafie a finálnímu tisku došlo
ve dnech 25. – 28. 2. 2022. Bylo vytvořeno 33 autorských tisků z nichž část
je poprvé k vidění v Art Café, pasáži České národní banky.

Rád bych u této příležitosti poděkoval společnostem – Copy General, Amos
a zejména tiskárně SAMOLEPKY. CZ s. r. o. bez jejichž spolupráce by uvedená serigrafie nikdy nevznikla.