Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující.

Mám to tu rád

„Mám to tu rád“ je název komorní výstavy v knihkupectví u Řehoře Samsy v Praze. Představuje  poslední díla Josefa Duchana převážně na plátně.

Výstava bude k vidění do 2. 3. 2022. Srdečně Vás zveme.  

Komorní výstava Josefa Duchana v Knihkupectví Řehoře Samsy představuje veřejnosti autorovy první práce na plátnech.

Josef Duchan se od roku 2017 cíleně zaměřuje na automatickou kresbu. Kreslí všude kde se nachází a zaznamenává vše co vidí a vnímá – v autě, vlaku, metru, na koncertě nebo na ulici. Kdekoliv si umíte představit. Za dne, v noci, ve tmě…. Postupně vzniká unikátní kresebný dokument všedního života, který autora obklopuje. Tímto zaznamenáváním do jednotlivých děl zachycuje výjevy všedního života. Nesnaží se ve svých pracích zachytit jednu zvolenou dějovou či emocionální linku, ale vrství na daném formátu papíru, folie, plátna vše tak, jak čas, prostor, zvuky…vnímá jeho mysl. Jedná se o simultánní záznam bez retuší, póz a krášlení Některé ze vzniklých kreseb lze označil za „encefalograf“ daného okamžiku. Diváci přirozeně mohou v některých obrazech nacházet letmé dějové linky, portréty, figury… nejen abstraktní „vibrace“.

Na cestách využívá zejména papír a pauzovací papír. Při rozpracování tématu v ateliéru se snaží podobným způsobem pracovat na plátnech a propojuje minulost se současností.

Svůj nenapodobitelný rukopis z kreseb se snaží přenést nejen na plátna, ale také zpracovat pomocí litografie a grafiky.

josef samsa